• Η Εταιρία
  • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
  • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
  • Ευρωπαϊκά θέματα 
  • Πρόγραμμα Καλλικράτης
  •  Προφίλ Αγοραστή 
  • ΥΠΕΣΔΑ ΚΕΔΕ ΕΕΤΑΑ

    Ημερίδες ενημέρωσης δημάρχων και δημοτικών συμβούλων 2014 - 2019 (Β` κύκλος)