Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Η Εταιρία / Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., βάσει του Ιδρυτικού της Νόμου, έχει κατά κατηγορία την εξής διάρθρωση:

Α.
Φορείς της Αυτοδιοίκησης
55%
Β.
Το Ελληνικό Δημόσιο
34%
Γ.
Φορείς του κοινωνικού τομέα
11%

A. Φορείς της Αυτοδιοίκησης

α) Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
25%
β) Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
10%
γ) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
- Δυτικής Ελλάδας
2%
- Αττικής
2%
- Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
3%
- Κρήτης
2%
- Κεντρικής Μακεδονίας
2%
- Ιονίων Νήσων
2%
- Θεσσαλίας
2%
- Πελοποννήσου
0,5%
- Στερεάς Ελλάδας
1%
- Βορείου Αιγαίου
2%
δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου
1,5%

Β. Το Ελληνικό Δημόσιο

α) Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 24%
β) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 10%

Γ. Φορείς του κοινωνικού τομέα

α) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
5%
β) Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
2,5%
γ) Συνεταιρισμός Εργαζομένων Ε.Ε.Τ.Α.Α (Αλ.Τ.Α.Συν.Π.Ε.)
2%
δ) Ελαιουργική - Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων
1%
ε) Κοινοπραξία ΣΥνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (Κ.Σ.Ο.Σ)
0,5%