ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ανακοίνωση προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"-Ανακοίνωση      Ανακοίνωση προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"-Εφαρμογή      Ειδική εφαρμογή για την ένταξή των Φορέων στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"      
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Η Εταιρία / Μέτοχοι

  Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., βάσει του Ιδρυτικού της Νόμου, έχει κατά κατηγορία την εξής διάρθρωση:

  Α.
  Φορείς της Αυτοδιοίκησης
  55%
  Β.
  Το Ελληνικό Δημόσιο
  34%
  Γ.
  Φορείς του κοινωνικού τομέα
  11%

  A. Φορείς της Αυτοδιοίκησης

  α) Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
  25%
  β) Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
  10%
  γ) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
  - Δυτικής Ελλάδας
  2%
  - Αττικής
  2%
  - Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
  3%
  - Κρήτης
  2%
  - Κεντρικής Μακεδονίας
  2%
  - Ιονίων Νήσων
  2%
  - Θεσσαλίας
  2%
  - Πελοποννήσου
  0,5%
  - Στερεάς Ελλάδας
  1%
  - Βορείου Αιγαίου
  2%
  δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου
  1,5%

  Β. Το Ελληνικό Δημόσιο

  α) Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 24%
  β) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 10%

  Γ. Φορείς του κοινωνικού τομέα

  α) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  5%
  β) Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
  2,5%
  γ) Συνεταιρισμός Εργαζομένων Ε.Ε.Τ.Α.Α (Αλ.Τ.Α.Συν.Π.Ε.)
  2%
  δ) Ελαιουργική - Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων
  1%
  ε) Κοινοπραξία ΣΥνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (Κ.Σ.Ο.Σ)
  0,5%

  Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

  Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

  Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

  Χρήσιμες συνδέσεις

  Η Ευρώπη σου
  ΕΣΠΑ 2014-2020
     ΥΠΕΣ
     ΚΕΔΕ
  ΕΝΠΕ
  ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ