• Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Προφίλ Αγοραστή

  Συμβάσεις

   • Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελετών Ύδρευσης και ενοποίηση τευχών Δήμου Σάμης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ)ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 8.074,64€ Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 20/04/2021
   • Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτες εγκατάστασης επεξεργασίας βοθρολυμάτων Δήμου Τήλου» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 37.490,00 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 22/04/2021
   • Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧ/ΝΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 48.536,12 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 22/04/2021
   • Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.«ΑΝΑΠΛAΣΗ»Α.Ε. & Π & Χ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δτ «ΜΕLCON ENGINEΕRING» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 67.390,00 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 27/04/2021
   • Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Ανάφης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ- ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 19.421,46 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 05/05/2021
   • Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ανάδοχος: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 43.010,00 €. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 03/08/2021

  Επιστροφή