Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020
infogov
ΕΕΤΑΑ ΤΠΔ

Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των Ο.Τ.Α. μέσω Τ.Π.Δ.

Η ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών Δανείων (Τ.Π.Δ.) έχει αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Τ.Π.Δ. με την υπ’ αριθμ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει αναλάβει :

  • την υποστήριξη του Τ.Π.Δ. στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων με σύνταξη σχετικής έκθεσης,
  • τη μηχανογραφική επεξεργασία και διαχείρισή τους καθώς και
  • την παρακολούθηση της επιχορήγησης μέχρι την υλοποίηση του έργου στο οποίο αφορά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 12-7-2017 προγραμματική σύμβαση, που υπεγράφη μεταξύ αυτής και του Τ.Π.Δ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

Αναλυτικότερα :

  • H Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα παραλαμβάνει από το Τ.Π.Δ. την πρόταση του Δήμου και θα συντάσσει προς το Τ.Π.Δ. σχετική έκθεση,
  • H έγκριση ή μη της πρότασης θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.
  • Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς.

Για την υποστήριξη των δικαιούχων ΟΤΑ αναφορικά με επιπλέον πληροφορίες και ερωτήματα που αφορούν το εν λόγω πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να αποστέλλουν τα σχετικά ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση meletestpd@eetaa.gr, όπου η ΕΕΤΑΑ σε εύλογο χρονικό διάστημα και μέσω της ιστοσελίδας της θα αναρτά στο Πεδίο «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Των ΟΤΑ», «Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις» τις απαραίτητες πληροφορίες.


Επιστροφή

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Πρόσφατες αναρτήσεις ιστοχώρου

Δείτε όλες τις αναρτήσεις... 

ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ