ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Τεχνικές συσκέψεις

  Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ οργανώνει τεχνικές συσκέψεις με τους δικαιούχους δήμους, με στόχους: 

  • την ενημέρωση των δικαιούχων δήμων
  • την υποστήριξή τους για προβλήματα που αντιμετωπίζουν
  • την επιμόρφωσή τους σε θέματα που άπτονται της διοίκησης και διαχείρισης των πράξεων
  • την ανταλλαγή σκέψεων, προβληματισμών και καλών πρακτικών
  • την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

  Η εναρκτήρια τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε για τους Δήμους που ανέλαβαν να λειτουργήσουν Ξενώνες Φιλοξενίας στις 4 Νοεμβρίου 2011, στη Θεσσαλονίκη. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ένδεκα (11) τεχνικές συσκέψεις:

  Ξενώνες Φιλοξενίας  30 Ιανουαρίου 2012, Αθήνα 
  Συμβουλευτικά Κέντρα  8 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα 
  Συμβουλευτικά Κέντρα  16 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα 
  Ξενώνες Φιλοξενίας  27 Απριλίου 2012, Αθήνα 
  Συμβουλευτικά Κέντρα  17 Μαΐου 2012, Θεσσαλονίκη 
  Ξενώνες Φιλοξενίας  23 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα 
  Συμβουλευτικά Κέντρα  24 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα 
  Ξενώνες Φιλοξενίας και Συμβουλευτικά Κέντρα (περιφερειακά ανά ομάδες δήμων) 5 Νοεμβρίου 2012, Βόλος
  5 Νοεμβρίου 2012, Ιωάννινα
  7 Νοεμβρίου 2012, Λέσβος
  29 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη

  Το 2013 πραγματοποιήθηκαν δύο (2) τεχνικές συσκέψεις στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων και από τους Ξενώνες Φιλοξενίας και από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ως εξής:

  Ξενώνες Φιλοξενίας και Συμβουλευτικά Κέντρα 12 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα
  Ξενώνες Φιλοξενίας και Συμβουλευτικά Κέντρα 10 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη