ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γενικά στοιχεία

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), στην προσπάθεια της να δημιουργήσει  μία ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη στα χέρια όσων σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχώρησε στη σύνταξη ενός τετράγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά – γαλλικά - γερμανικά) λεξικού.

Στόχος του συγκεκριμένου λεξικού είναι να υποστηρίξει τους αιρετούς και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παρουσίαση των θέσεων τους σε διεθνή φόρα, συναντήσεις και συνέδρια, να υποβοηθήσει την ενεργή τους συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά και να καταστήσει πιο προσβάσιμη την ξένη σχετική βιβλιογραφία στους Έλληνες αναγνώστες. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από την ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό προφίλ της.

Το λεξικό επεξεργάζεται λήμματα που προέρχονται από τους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, της πολεοδομίας, όπως επίσης και όρους που αναφέρονται στο Marketing, την πληροφορική και το περιβάλλον, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται η προσπάθεια για την περαιτέρω ανάλυση βασικών όρων, με την παράλληλη παρουσίαση συνοπτικών ορισμών τους, όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ για τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη, έχει συμπεριληφθεί και μία σειρά από χρήσιμες συνήθεις εκφράσεις, για κάθε όρο, όπως αυτές εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, κατά την επεξεργασία του λεξικού χρησιμοποιήθηκε μία εκτενής βιβλιογραφία από εξειδικευμένα λεξικά λημμάτων και όρων και αξιοποιήθηκε η γνώση ειδικών συνεργατών, ώστε να αποτυπωθεί κάθε φορά η πιο χρήσιμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ορολογία.

Όμως η επεξεργασία του λεξικού δεν μπορεί να τελειώσει στο σημείο αυτό. Αντίθετα, έχει ήδη ξεκινήσει η δημιουργία θεματικών ενοτήτων στις οποίες αναλύονται εξειδικευμένοι όροι, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται και στα επίσημα κείμενα των ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ξένους ομολόγους της, δημιουργείται μια σειρά από πρότυπα σχετικά με τη σύνταξη επιστολών και επίσημων κειμένων.

Τέλος, η μεγαλύτερη ίσως φιλοδοξία στην εξέλιξη του εργαλείου αυτού είναι η ελεύθερη χρήση του από τον κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και η εθελοντική συνεισφορά του κάθε χρήστη στη συνεχή ενημέρωση και συμπλήρωση του λεξικού.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν μπορεί να εξαντλήσει ούτε να συμπεριλάβει το σύνολο των όρων που χρησιμοποιούνται σήμερα, καθώς οι τομείς στους οποίους αναφέρεται συνεχώς εξελίσσονται. Αποτελεί όμως μία ειλικρινή και σοβαρή προσπάθεια, που θα βελτιώνεται συνεχώς, ώστε κάθε φορά να παρουσιάζεται κάτι ουσιαστικά χρήσιμο και σύγχρονο.

Για το λεξικό συνεργάστηκαν οι κάτωθι (αλφαβητικά): Βερβερίδου Βίκυ, Γιαννακόπουλος Brian, Διαμάντη Σαπφώ, Κουτρουμπέλη Τέσσυ, Μήτσου Κατερίνα, Μουτσοπούλου Ευγενία και Σκολαρίκος Μαρίνος.