ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Abonnement
Abonnent
Abriss
Abriss von Wohnungen
Abrisslage
Abschaffen
Abschaffen die Grenze
Abschaffung
Abscheu
Abschicken
Abschiebener
Abschiebung
Abschleppen
abschließend
Abschliessen
Abschluss eines Abkommens
abschneiden die Lebensmittel

Επιστροφή