ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Kabine
Kaffeepause
kahl
Kalender
Kalk
Kalkstein
Kalt
Kälteindustrie
Kältewelle
Kammer
Kammer-Offizier für die ländliche Entwicklung
Kammergericht
Kampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit
Kanal
Kanalisation
Kanalnetz
Kandidat

Προηγούμενη123456789...2425Επόμενη

Επιστροφή