ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγγελοχωρίου (Ημαθίας)
Κ. Αγγελώνας (Λακωνίας)
Κ. Αγγίστης (Σερρών)
Κ. Αγδινών (Ευβοίας)
Κ. Αγερσανών (Κυκλάδων)
Κ. Αγιάς (Πρεβέζης)
Κ. Αγιάς (Θεσπρωτίας)
Κ. Αγιάς (Ρεθύμνης)
Κ. Αγιάς (Χανίων)
Δ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγιάς (Λαρίσης)
Κ. Αγίας Αναστασίας (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Άννης (Ευβοίας)

Επιστροφή