ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Παρασκευής (Καρδίτσης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Δράμας)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Άρτης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Αττικής)
Δ. Αγίας Παρασκευής (Αττικής)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Λέσβου)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Χαλκιδικής)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Φλωρίνης)
Κ. Αγίας Παρασκευής (Σερρών)
Κ. Αγίας Ρουμέλης (Χανίων)
Κ. Αγίας Σοφίας (Ευβοίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αρκαδίας)
Κ. Αγίας Σοφίας (Αιτωλοακαρνανίας)

Επιστροφή