ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Ωρεών (Ευβοίας)
Δ. Ωρεών (Ευβοίας)
Κ. Ωριάς (Αρκαδίας)
Κ. Ωρολογίου (Ευβοίας)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής και Βοιωτίας)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής)
Δ. Ωρωπού (Αττικής)
Κ. Ωρωπού (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Ωρωπού (Πρεβέζης)
Κ. Ωρωπού (Αττικής)
Δ. Ωρωπού (Ωρωπίων) (Αττικής και Βοιωτίας)

Επιστροφή