ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσορωτάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσορωτά από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τσορωτά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρνάσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρνασίου

Κ. Καρνασίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσορωτάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρνάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv