ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσικκαλιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσικκαλιά από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόλακκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσικκαλιών

Αναγνώριση του οικισμού Συχαλάσματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσικκαλιών

Αναγνώριση του οικισμού Κοτράφιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσικκαλιών

07/04/1951

Ο οικισμός Ξηρόλακκος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συχαλάσματα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Συχαλάσματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσικκαλιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Συχαλάσματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κοτράφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv