ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βύδαβης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βύδαβη από το δήμο Τολοφώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Βύδαβη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Πάντες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίων Πάντων

Κ. Αγίων Πάντων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βύδαβης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αγίων Πάντων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέοι Άγιοι Πάντες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίων Πάντων

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αγίων Πάντων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίων Πάντων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλαξιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv