ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σεραντζή (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σεραντζή από το δήμο Φερών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περσεφλή αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουσαφακλή αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουσλάρ αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρδουάν αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Περσεφλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελεστίνου

Το όνομα του οικισμού Κουσλάρ της κοινότητας διορθώνεται σε Ουσλάρ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παλιούρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεραντζή

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σεραντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Περίβλεπτον

Ο οικισμός Αρδουάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόβραχος

Ο οικισμός Μουσαφακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκίνα

Ο οικισμός Ουσλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Δημήτριος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβλέπτου

Κ. Περιβλέπτου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σεραντζή

16/10/1940

Ο οικισμός Παλιούρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Περιβλέπτου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκαλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβλέπτου

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Ο οικισμός Κοκκινόβραχος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελευθεροχώριο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Ελευθεροχώριο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Κοκκίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φερών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv