ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βασιλικών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικά από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λαδικού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ανατολικόν Λαδικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

Αναγνώριση του οικισμού Δυτικόν Λαδικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λαδικού και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Ανατολικόν Λαδικόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δυτικόν Λαδικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 01/02/1934

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαδικούς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βασιλικών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv