ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δίβρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίβρη από το δήμο Λαμιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο Λαμιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δίβρης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμογαρδίου

ΦΕΚ 157Α - 14/07/1956

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμογαρδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv