ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουσταφάμπεη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσταφάμπεη από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 236Α - 04/07/1915

Ο οικισμός Μουσταφάμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηράκλεια Τραχινίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Κ. Ηρακλείας Τραχινίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 236Α - 04/07/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσταφάμπεη

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Δαμάστας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

16/05/1928

Ο οικισμός Δαμάστα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται Κάτω Δαμάστας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται Ηρακλείας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται Άνω Δαμάστας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δαμάστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας Τραχινίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ηράκλεια Τραχινίας της κοινότητας διορθώνεται σε Ηράκλεια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ηρακλείας

Ο οικισμός Σκηνίται Άνω Δαμάστας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται Ηρακλείας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται Κάτω Δαμάστας της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ηρακλείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Δαμάστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηρακλείας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ηρακλείας Τραχινίας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Ηρακλείας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 9Α - 16/01/1947

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμάστας

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμάστας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμάστας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv