ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαγουλάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγουλάδες από το δήμο Αμφιπαγιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αρίλλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Γουσάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκαλιό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

Αναγνώριση του οικισμού Πουλημάτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγουλάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv