ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαρδικακίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδικάκι από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρεβενίκος αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευθεροχωρίου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Πρεβενίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκαμνός

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Γαρδικάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Οίτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οίτης

Κ. Οίτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικακίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Οίτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv