ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαρμάρου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάρμαρον από το δήμο Παρελείων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο Παρελείων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινίου

ΦΕΚ 264Α - 01/12/1947

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κανακάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv