ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οινεώνος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κλήμα Ευπαλίου

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Αμπλάς προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Λόγγος προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Χασάναγα προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μαλάματα προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρδάρα προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

6305/11/1836

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Αμπλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Οινεώνος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κλήμα Ευπαλίου από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκουμαίοι αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανάγουλη αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλάλα αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιαδού προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λόγγος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πιλάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλέ προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1886

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ευπαλίου

Δ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1886

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Οινεώνος

ΦΕΚ 46Α - 20/02/1890

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κλήμα Ευπαλίου στον οικισμό Σουλέ

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 12/02/1907

Ο οικισμός Σουλέ του δήμου μετονομάζεται σε Ευπάλιον

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδάρας

Ο οικισμός Ευπάλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευπαλίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάμπων

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλήματος Ευπαλίου

Ο οικισμός Μανάγουλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανάγουλης

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουτίων

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεργούλας

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχοκατούνου

Ο οικισμός Γκουμαίοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκουμαίων

Ο οικισμός Κώμη (Μοναστηράκι) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευπαλίου

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευπαλίου

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευπαλίου

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάμπων

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σεργούλας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκουμαίων

Το όνομα του οικισμού Μοναστηράκι του δήμου διορθώνεται σε Κώμη (Μοναστηράκι)

Το όνομα του οικισμού Κάμπος του δήμου διορθώνεται σε Κάμποι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ευπαλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευπάλιον από το δήμο Ευπαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κώμη (Μοναστηράκι) αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μανάγουλης

Ο οικισμός Κώμη (Μοναστηράκι) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Γκουμαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ευπαλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γρηγορίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευπαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευπάλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ευπαλίου

Ο οικισμός Γρηγορίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv