ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Παλλέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Μεσοχωρητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 54Α - 31/10/1873

Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κατωγητών

Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανωγητών

Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παλλέων

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Παλλέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Παλλέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ληξουρίου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ληξουρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Δρακοσπηλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κεχριώνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ληξουρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Πλατύς Αιγιαλός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λεπέδων της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κεχριώνος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουβαλάτων

ΦΕΚ 210Α - 05/07/1934

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από την κοινότητα Λουκεράτων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Νεοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λέπεδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ληξουρίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ληξουρίου

Δ. Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ληξουρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στο δήμο Ληξουρίου

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Κουβαλάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παλικής

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλικής

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Κεφαλονιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv