ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κροκυλίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πενταγιοί

Ο οικισμός Δρεστενά προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Αβουρίτη προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Βλαχοβούνι προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Κερασιά προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Κουπάκι προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Ζωριάνον προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

Ο οικισμός Αλποχώρι προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

6305/11/1836

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νούτσομβρος αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρούστι αποσπάται από το δήμο Βωμέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστάριτσα αποσπάται από το δήμο Οφιονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο Οφιονείας και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αβουρίτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βλαχοβούνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγλαβίστα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βωμέας

Ο οικισμός Βοστινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Νούτσομβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Σουρούστι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Κωστάριτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βωμέας

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πενταγιοί ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Κροκυλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεποχωρίου

Ο οικισμός Ζοριάνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζοριάνου

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουπακίου

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκατούνου

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πενταγιών

Ο οικισμός Δρεστενά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρεστενών

Ο οικισμός Αγλαβίστα ή Γλαβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλεποχωρίου

Το όνομα του οικισμού Αγλαβίστα του δήμου διορθώνεται σε Αγλαβίστα ή Γλαβίστα

Το όνομα του οικισμού Ζωριάνον του δήμου διορθώνεται σε Ζοριάνος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παλαιοκατούνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοκάτουνον από το δήμο Κροκυλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκυλίου

Κ. Κροκυλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοκατούνου

ΦΕΚ 294Α - 28/08/1915

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκύλιον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κροκύλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Κροκύλειον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κροκυλείου

Κ. Κροκυλείου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κροκυλίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Κροκυλείου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κροκύλειον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βαρδουσίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv