ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ποτιδανείας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Παλαιοξάρι

Ο οικισμός Ιτέα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Στύλια προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Περιθειώτισσα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Λυκοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Παλαιόμυλος προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Γκουμαίοι προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

Ο οικισμός Μονή Βαρνακόβης προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

6305/11/1836

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπλάς αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο Οινεώνος και προσαρτάται στο δήμο

63

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ποτιδανείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ιτέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αμπλάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαγούλι Μετόχιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πιλάλα προσαρτάται στο δήμο Ποτιδανείας

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Οινεώνος

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Γκουμαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Βλαχοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Ομέρ Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μανάγουλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Καρδάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

Ο οικισμός Πιλάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινεώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Ποτιδανείας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ποτιδανείας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοξάριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Παλαιοξαρίου

Ο οικισμός Περιθειώτισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθειωτίσσης

Ο οικισμός Άνω Παλαιοξάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Παλαιοξαρίου

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στύλιας

Ο οικισμός Λυκοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκοχωρίου

Ο οικισμός Μονή Βαρνακόβης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκοχωρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άνω Παλαιοξαρίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Παλαιοξάρι από το δήμο Ποτιδανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Άνω Παλαιοξάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποτιδανία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποτιδανίας

Κ. Ποτιδανίας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Παλαιοξαρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Ποτιδανίας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Ο οικισμός Ποτιδανία της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποτιδάνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποτιδάνειας

Κ. Ποτιδάνειας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ποτιδανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποτιδάνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv