ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Προμυρίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προμύριον από το δήμο Σηπιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Πλατανιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Λιμήν Πλατανιάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Προμυρίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μούσγες και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Λύρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Τρόχαλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μορτιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Πατριχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ροδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βοδίνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Καστρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Προμυρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv