ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρκίτσας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρκίτσα από το δήμο Δαφνουσίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αρκίτσας (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλυψώ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκίτσας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αικατερίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκίτσας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρκίτσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv