ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρυάς (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρυά από το δήμο Θρονίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Καρυάς (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 137Α - 08/07/1947

Ο οικισμός Καμένα Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμένων Βούρλων

ΦΕΚ 231Α - 13/12/1965

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καμένων Βούρλων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv