ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αχλαδοκάμπου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχλαδόκαμπος από το δήμο Υσιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Υσιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο Υσιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Υσιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούγα

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπούγα

ΦΕΚ 225Α - 16/07/1932

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρίτσης

ΦΕΚ 53Α - 06/02/1934

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ανδρίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αχλαδοκάμπου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρίτσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αχλαδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv