ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σιγδίτσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιγδίτσα από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σιγδίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσηλίου

Κ. Προσηλίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιγδίτσης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Προσηλίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βίνιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Προσηλίου

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Προσήλιον στον οικισμό Βίνιανη

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Προσηλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv