ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λαμιέων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαμία

Ο οικισμός Ταράτσα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μακρολίβαδον προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δερβέν Φούρκα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Τσοπανλάτες προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δαΐτσα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μπεκί προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ιμίρμπεης προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αλαμάνα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Σαρμουσακλή προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Σαρκλάκι προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κόμμα προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

6305/11/1836

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αλαμάνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαρκλάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μακρολίβαδον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δίβρης

Ο οικισμός Δερβέν Φούρκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβέν Φούρκας

Ο οικισμός Κόμμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόμματος

Ο οικισμός Σαρμουσακλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρμουσακλίου

Ο οικισμός Μπεκί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεκίου

Ο οικισμός Ιμίρμπεης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμίρμπεη

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δίβρης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δίβρης

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δερβέν Φούρκας

Ο οικισμός Δραϊτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεκίου

Ο οικισμός Τσοπαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεκίου

Το όνομα του οικισμού Δαΐτσα του δήμου διορθώνεται σε Δραϊτσά

Το όνομα του οικισμού Τσοπανλάτες του δήμου διορθώνεται σε Τσοπαλάδες

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα Δίβρης και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γαλανέϊκα και προσάρτησή του στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Στυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 10/02/1939

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στυλίδος

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδίτσης

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δίβρης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μαγνησία και προσάρτησή του στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Λαμιέων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μαγνησίας

Ο οικισμός Νέα Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Άμπλιανης

ΦΕΚ 110Α - 08/05/1950

Ο οικισμός Νέα Άμπλιανη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Άμπλιανης και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παγκράτιον και προσάρτησή του στο δήμο Λαμιέων

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Νέας Μαγνησίας και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Γαλανέϊκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Νέα Άμπλιανη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Παγκράτιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

17/03/1991

Ο οικισμός Ταράτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λαμία του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγραδούλα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμογάρδι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθήλη αποσπάται από την κοινότητα Ανθήλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από την κοινότητα Δίβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Θερμοπυλών αποσπάται από την κοινότητα Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπύλαι αποσπάται από την κοινότητα Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμμα αποσπάται από την κοινότητα Κόμματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωσταλέξης αποσπάται από την κοινότητα Κωσταλέξη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Λυγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα Λυγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ροδίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντζής αποσπάται από την κοινότητα Φραντζή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Φραντζή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Φραντζή και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλβαντζαίικα αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κρίκελλον αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοκαρυά αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηλευτόν αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίρφακα αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειανοκλάδιον αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεξιάται αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαλώτα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωνιά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκά Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπάτη αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Παύλιανη αποσπάται από την κοινότητα Παύλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλιανη αποσπάται από την κοινότητα Παύλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv