ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αλποσπήτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλπόσπητα από το δήμο Ηρακλειωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γοργοπόταμον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελφίνου

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δύο Βουνών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλποσπήτων

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός Βαρδάταις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρδάτων

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλπόσπητα της κοινότητας διορθώνεται σε Αλεπόσπιτα

Το όνομα του οικισμού Γοργοπόταμον της κοινότητας διορθώνεται σε Γοργοπόταμος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αλεποσπίτων

Κ. Αλεποσπίτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αλποσπήτων

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Αλεποσπίτων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γοργοποτάμου

Κ. Γοργοποτάμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλεποσπίτων

17/03/1991

Ο οικισμός Αλεπόσπιτα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γοργοεπηκόου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γοργοποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv