ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δέσης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέση από το δήμο Αθαμάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Βάκαρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Δέσης

Αναγνώριση του οικισμού Πασχαλιόρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Δέσης

Αναγνώριση του οικισμού Οδοιπόροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δέσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βάκαρη της κοινότητας διορθώνεται σε Βακάριον

Ο οικισμός Πασχαλιόρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Οδοιπόροι της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φορτώσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δέσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φορτώσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Ο οικισμός Βακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Ο οικισμός Δέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv