ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τύρνας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τύρνα από το δήμο Αιθίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ταχάϊ αποσπάται από το δήμο Αιθίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ταχάϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλοχώρι

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τύρνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελάτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάτης

Κ. Ελάτης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τύρνας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελάτης

Αναγνώριση του οικισμού Βλατανέοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελάτης

Αναγνώριση του οικισμού Βλάχα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελάτης

Αναγνώριση του οικισμού Λιπιότα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελάτης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιθήκων

Ο οικισμός Βλάχα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Ο οικισμός Ξυλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Ο οικισμός Βλατανέοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Ο οικισμός Λιπιότα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv