ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλογήρων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλόγηροι από το δήμο Αιθίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάντζου αποσπάται από το δήμο Αιθίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζιόλι αποσπάται από το δήμο Αιθίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Λάντζου της κοινότητας μετονομάζεται σε Βροντερόν

ΦΕΚ 148Α - 16/04/1935

Ο οικισμός Ζιόλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζιολίου

ΦΕΚ 26Α - 09/02/1966

Ο οικισμός Βροντερόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βροντερού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλόγηροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιθήκων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv