ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλεντζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλέντζι από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλεντζίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλέντζι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλέντζιον

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεντζίου

31/12/1960

Ο οικισμός Αβράμιον αποσπάται από την κοινότητα Ερυμανθείας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μπαντσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλεντζίου

ΦΕΚ 303Α - 20/12/1968

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλέντζιον στον οικισμό Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μπαντσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αβράμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv