ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κομπηγαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κομπηγάδι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δενδρά αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κομπηγαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κομπηγάδι της κοινότητας διορθώνεται σε Κομπηγάδιον

Ο οικισμός Συκιαίς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δενδρά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μίκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπηγαδίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Κομπηγάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπηγαδίου

ΦΕΚ 253Α - 12/10/1949

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λακκωμάτων

07/04/1951

Ο οικισμός Μίκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μίχας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κομπηγαδίου

ΦΕΚ 249Α - 03/12/1971

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κομπηγάδιον στον οικισμό Νέον Κομπηγάδιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου

Κ. Νέου Κομπηγαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 249Α - 03/12/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κομπηγαδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Νέον Κομπηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Μίχας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv