ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κούμανη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούμανης από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούμπα αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπολιώτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμανη

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμανη

16/05/1928

Ο οικισμός Νεοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κούμανη (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κούμανης της κοινότητας διορθώνεται σε Κούμαρης

Το όνομα του οικισμού Μπολιώτη της κοινότητας διορθώνεται σε Μπολιότιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κούμαρη

Κ. Κούμαρη (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κούμανη

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμαρη

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπολιότιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

Ο οικισμός Μπούμπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ελεούσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούμαρη

ΦΕΚ 306Α - 23/12/1968

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κούμαρης στον οικισμό Ελληνικόν

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κούμαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv