ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερμιόνη

Ο οικισμός Σαμπάριζα προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Θερμησιά προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Πλέσι προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μετόχι Ύδρας προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

05-01-1842

Ο οικισμός Δίδυμον αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σαλάντι προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Πρόδρος προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μπαλαμπάνι προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Φουρκαριά προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

ΦΕΚ 60Α - 29/08/1866

Ο οικισμός Δίδυμον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διδύμων

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Θερμησιά του δήμου διορθώνεται σε Θερμησία

Ο οικισμός Πλέσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Ύδρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαλάντι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρόδρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαλαμπάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φουρκαριά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σαμπάριζα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερμιόνης

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ερμιόνης

Ο οικισμός Θερμησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ερμιόνης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ερμιόνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερμιόνη από το δήμο Ερμιόνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θερμησιά αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Φουρκαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Δάρδιζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Κινέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Σαμπάριζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

16/05/1928

Ο οικισμός Φουρκαριά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σαμπάριζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

16/10/1940

Ο οικισμός Μεταλλεία της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Δάρδιζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 323Α - 25/11/1955

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θερμησίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θερμησίας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Θερμησίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πετροθάλασσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Κουβέρτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Κάπαρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

Αναγνώριση του οικισμού Ποδάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερμιόνης

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ερμιόνης

Δ. Ερμιόνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ερμιόνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Ηλιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλέπιον αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή Ύδρας αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωληνάριον αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από την κοινότητα Θερμησίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Κινέτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Κουβέρτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Πετροθάλασσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι του δήμου

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάπαρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ποδάρι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Άγιοι Ανάργυροι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερμιόνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θερμησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ηλιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Αχλαδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πλέπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Σωληνάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ερμιόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ακτή Ύδρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv