ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπούκουρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούκουρας από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σπανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

Αναγνώριση του οικισμού Τσάκωνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

Αναγνώριση του οικισμού Φράγκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαγέϊκων

16/05/1928

Ο οικισμός Τσάκωνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σπανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπούκουρας

ΦΕΚ 142Α - 30/07/1928

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φράγκας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπούκουρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Σπανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπούκουρας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρίνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρίνου

Κ. Κρίνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπούκουρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv