ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γρόπας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρόπα από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γρόπα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάκκα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λάκκας

Κ. Λάκκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρόπας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λάκκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv