ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στριγκλέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στριγκλέϊκα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βίδοβα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Καραβοστάσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Στριγκλέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιμνοχώριον

Ο οικισμός Βίδοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμάκιον

Ο οικισμός Γκέρμπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλίμνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιμνοχωρίου

Κ. Λιμνοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στριγκλέϊκων

ΦΕΚ 143Α - 12/04/1929

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακκόπετρας

Ο οικισμός Παραλίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λακκόπετρας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λιμνοχωρίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λιμνοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνοχωρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Καλαμακίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμνοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Παραλία Καλαμακίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Κάτω Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv