ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μυροκόβου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρόκοβον από το δήμο Κοθωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροκόβου αποσπάται από το δήμο Κοθωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γκολφάριον αποσπάται από την κοινότητα Κοθωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Γκαβαλιόρα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκαρυάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μυρόκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρόφυλλον

Ο οικισμός Γκαβαλιόρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλίστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυροφύλλου

Κ. Μυροφύλλου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυροκόβου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροκόβου της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φτέρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυροφύλλου

Αναγνώριση του οικισμού Καραβδαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυροφύλλου

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυροφύλλου

Αναγνώριση του οικισμού Μπουρνιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυροφύλλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυροφύλλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μυλότοπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυροφύλλου

18/03/2001

Ο οικισμός Μυλότοπος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καραβδαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Μπουρνιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Γλίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Μυρόφυλλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Γκολφάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv