ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μάσητος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κρανίδι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Μάσητος

Ο οικισμός Λιμήν Χέλι προσαρτάται στο δήμο Μάσητος

Ο οικισμός Σχοινίτσα προσαρτάται στο δήμο Μάσητος

05-01-1842

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κρανιδίου

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μάσητος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Το όνομα του οικισμού Λιμήν Χέλι του δήμου διορθώνεται σε Πορτοχέλιον

Ο οικισμός Σχοινίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοιλάς προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σχοινίτσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φούρνων

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοιλάδος

Ο οικισμός Κρανίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρανιδίου

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πορτοχελίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτοχελίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρανίδι από το δήμο Κρανιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρανιδίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κρανιδίου

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κρανιδίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Κρανιδίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Πετροθάλασσα και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τζέμι και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Φλάμπουρα και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Δορούφι και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Θυνί και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκες και προσάρτησή του στο δήμο Κρανιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελεή αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλάντιον αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίδυμα αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα Διδύμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνίς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χινίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερβερόντα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόστα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοστούλα αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Πορτοχελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Φούρνων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Τζέμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλάμπουρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοστούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πανόραμα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Διδύμων

Ο νέος οικισμός Χηνίτσα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πορτοχελίου

Ο νέος οικισμός Παραλία Φούρνων προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φούρνων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρανίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κοιλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Λάκκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Θυνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Σαλάντιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Δίδυμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πορτοχέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Χινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιος Αιμιλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Βλαχοπουλέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Δορούφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πετροθάλασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Χηνίτσα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Βερβερόντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Πελεή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κόστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Παραλία Φούρνων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κορωνίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Κουνούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv