ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαζαρακίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαζαράκι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μαζαρακίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαζαράκι στον οικισμό Κάτω Μαζαράκιον

Ο οικισμός Μαζαράκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μαζαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαζαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

Αναγνώριση του οικισμού Δημαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

07/04/1951

Ο οικισμός Δημαίικα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γαλαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γκανέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζαρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκανέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Κάτω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Άνω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεοντίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv