ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παλαιοκαρυάς (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοκαρυά από το δήμο Αιθίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκαβαλιόρα αποσπάται από το δήμο Αιθίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιοκαρυά στον οικισμό Άνω Παλαιοκαρυά

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Παλαιοκαρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Παλαιοκαρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Γκαβαλιόρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυροκόβου

16/05/1928

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Παλαιοκαρυά στον οικισμό Παλαιοκαρυά

Ο οικισμός Άνω Παλαιοκαρυά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοκαρυά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοκαρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιοκαρυά στον οικισμό Άνω Παλαιοκαρυά

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Παλαιοκαρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Παλαιοκαρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

Αναγνώριση του οικισμού Μέση Παλαιοκαρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Παλαιοκαρυά στον οικισμό Κάτω Παλαιοκαρυά

ΦΕΚ 94Α - 19/05/1959

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Παλαιοκαρυά στον οικισμό Μέση Παλαιοκαρυά

ΦΕΚ 263Α - 15/11/1980

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μέση Παλαιοκαρυά στον οικισμό Κάτω Παλαιοκαρυά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέση Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Άνω Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv