ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μυρόβρυσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρόβρυση από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπαρδουτσοσκουζέικα προσαρτάται στην κοινότητα Μυρόβρυσης

ΦΕΚ 271Α - 23/12/1919

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αραγοζενών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μυρόβρυσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Μπαρδουτσοσκουζέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάγειρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv