ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κοθωνίων (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βιτσίστα

Ο οικισμός Μπούκουρον προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Δοβρόϊ προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Παχτούρι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Σκλήβενον προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Γρεβενοσέλι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Κοπρόϊ προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Κορφάρι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Μερόκοβον προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Κοθώνι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Βαλκάνι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Κορνέσι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Βαθύρρευμα προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Γκιόνθι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Βαρδάρι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Πλόπι προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίας Κυριακής προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου (Παχτούρι) προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροκόβου προσαρτάται στο δήμο Κοθωνίων

Δ. Κοθωνίων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπούκουρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουκούρου

Ο οικισμός Βιτσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιτσίστας

Ο οικισμός Κορνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορνεσίου

Ο οικισμός Μυρόκοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυροκόβου

Ο οικισμός Γρεβενοσέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρεβενοσελίου

Ο οικισμός Παχτούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παχτουρίου

Ο οικισμός Κοθώνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοθωνίου

Ο οικισμός Βαθύρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιτσίστας

Ο οικισμός Γκιόνθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιτσίστας

Ο οικισμός Βαρδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιτσίστας

Ο οικισμός Πλόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιτσίστας

Ο οικισμός Βαλκάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορνεσίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροκόβου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυροκόβου

Ο οικισμός Σκλήβενον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενοσελίου

Ο οικισμός Κοπρόϊ ή Καπρόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενοσελίου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Κυριακής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρεβενοσελίου

Ο οικισμός Δοβρόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παχτουρίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου (Παχτούρι) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παχτουρίου

Ο οικισμός Γκολφάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοθωνίου

Το όνομα του οικισμού Βαλκάνι του δήμου διορθώνεται σε Βαλκάνον

Το όνομα του οικισμού Μερόκοβον του δήμου διορθώνεται σε Μυρόκοβον

Το όνομα του οικισμού Κοπρόϊ του δήμου διορθώνεται σε Κοπρόϊ ή Καπρόϊ

Το όνομα του οικισμού Κορφάρι του δήμου διορθώνεται σε Γκολφάριον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κοθωνίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοθώνι από το δήμο Κοθωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκολφάριον αποσπάται από το δήμο Κοθωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γκολφάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυροκόβου

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Κοθώνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυνέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυνερίου

Κ. Πολυνερίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 56Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοθωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυνδαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv