ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τολού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τολόν από το δήμο Μινώας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σουλινάρι αποσπάται από το δήμο Μινώας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πλατειά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

Αναγνώριση του οικισμού Ρόβη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

Αναγνώριση του οικισμού Υψηλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

Αναγνώριση του οικισμού Λυκοτρύπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τολού

16/05/1928

Ο οικισμός Σουλινάρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρόβη (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Υψηλή (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Τολού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 168Α - 03/07/1976

Ο οικισμός Λυκοτρύπιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αντώνιος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τολόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv