ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μέρτεζας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέρτεζα από το δήμο Δύμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιουλέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Μέρτεζας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μέρτεζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μύρτος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μύρτου

Κ. Μύρτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μέρτεζας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μύρτου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Γιουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv